บริษัทเอส.ไอ.เอ็น.อินฟอร์เมชั่นจำกัด
โทร 062-3519526, 084-5556570
  • en
  • th

Tabletop Printers


Tabletop Printers

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Avery AP 5.4

Avery Dennison, based in Germany, manufactures high quality thermal printers that are marketed worldwide.

สอบถาม
Avery Dennison® Monarch® Tabletop Printer 1

ncrease productivity, decrease downtime. The ADTP1 enables you to quickly, accurately, and intelligently identify items and cartons and move merchandise throughout the supply chain. This breakthrough solution amps up barcode and RFID printing, encoding, verifying, cutting and stacking activities

สอบถาม
Avery Dennison® Monarch® Tabletop Printer 2

Compact efficiency. The ADTP2 is a high performance thermal printing and RFID encoding solution in a compact form factor, with the same rugged, reliable, field proven print mechanism as in our larger tabletop printers. Use the ADTP2 for any printing application that requires high performance

สอบถาม
Avery DennisonThe FreshMarx 9417

Avery Dennison® Monarch® FreshMarx® 9417+: System for the Food Industry The FreshMarx 9417+ by Avery Dennison is a benchmark in food safety and nutritional labeling. It produces legible, detailed labels that comply with food safety standards, and includes pre-loaded data–including seven st

สอบถาม