บริษัทเอส.ไอ.เอ็น.อินฟอร์เมชั่นจำกัด
โทร 062-3519526, 084-5556570
  • en
  • th

Company Profile


Company Profile

S.I.N. Information Co., Ltd. บริษัท เอส.ไอ.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในสินค้าและบริการ ตลอดจนบริการหลังการขายที่ดีต่อลูกค้า เราจึงได้เป็นที่ไว้วางจากลูกค้าในทุกๆ สายงาน ให้เราเข้าไปบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกค้า ให้ทันต่อการแข่งขันของตลาดโลก ลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาดไปพร้อมๆ กัน เรายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงบุคลากร ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีของอุปกรณ์บาร์โค้ด และซอฟแวร์บาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนาเสนอลูกค้าในสิ่งที่ดีที่สุด

บริษัท เอส.ไอ.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น จำกัด เราเป็นผู้นำเข้า RIBBON BARCODE, PRINTER BARCODE ยี่ห้อ INTERMEC, ZEBRA, DATAMAX, SATO, TSC, TEC จากต่างประเทศโดยตรง อีกทั้งเรายังเป็นผู้ผลิต STICKER และยังให้คาปรึกษาเกี่ยวกับบาร์โค้ดทุกชนิดในราคาถูก

โทรศัพท์: 062-351-9526, 087-556-6981
แฟกซ์: 02-060-2966